Nieuws en verhalen

Biomethaan

Ontwikkeling biogasproduktie op het erf

Het moet voor alle veehouders haalbaar worden om biogas te produceren. Dat is goed voor boer, energietransitie en landbouwopgave. Om dit te realiseren is een vernieuwende ketenplossing nodig voor de grote groep veehouders met minder dan 200 koeien.

Lees verder »
Biomethaan

Biogas als trekkerbrandstof

Een monomestvergister op een melkveebedrijf met 100 koeien kan het equivalent van 50.000 Nm3 aardgas maken in de vorm van biogas. Dit biogas dat ongeveer

Lees verder »