WelKOM BIJ BASGAS

Elke boer kan duurzaam gas leveren

BIOMETHAAN KOPEN

Klik voor meer info

Voor afnemers van duurzaam gas

bIOMETHAAN PRODUCEREN

Klik voor meer info

Voor veehouders die via monomestvergisting biomethaan willen leveren

BASGAS

Klik voor meer info

Over BASgas

Ontwikkeling biogasproduktie op het erf

Het moet voor alle veehouders haalbaar worden om biogas te produceren. Dat is goed voor boer, energietransitie en landbouwopgave. Om dit te realiseren is een vernieuwende ketenplossing nodig voor de grote groep veehouders met minder dan 200 koeien.

Emissiereductie veehouderij

In het project Next Level Mestverwaarden van de WUR is gekeken naar emissiereducties in de veehouderij. Drie stappen zijn nodig voor een aanzienlijke emissiereductie:De eerste

Biogas als trekkerbrandstof

Een monomestvergister op een melkveebedrijf met 100 koeien kan het equivalent van 50.000 Nm3 aardgas maken in de vorm van biogas. Dit biogas dat ongeveer

Biogas voor duurzaam warm water

BASgas levert biomethaan aan The GreenSolution, een bedrijf dat duurzaam (100 oC) warm water maakt om te reinigen of om onkruid te verdelgen. Het biomethaan

Elke boer kan duurzaam gas leveren

Voor melkveehouders, voor producenten van biogas maar ook voor diegenen die flexibel duurzaam gas willen. Stel uw vraag via het contactformulierr.eactieformulier

Heeft u vragen of wilt u meer info over de mogelijkheden? Laat het ons weten!

Ervaar de duurzame manier van groen gas

Biogas produceren op het erf of bestellen bij de boer!