Nieuws en verhalen

Biomethaan

Ontwikkeling biogasproduktie op het erf

Het moet voor alle veehouders haalbaar worden om biogas te produceren. Dat is goed voor boer, energietransitie en landbouwopgave. Om dit te realiseren is een vernieuwende ketenplossing nodig voor de grote groep veehouders met minder dan 200 koeien.

Lees verder »
Milieu

Emissiereductie veehouderij

In het project Next Level Mestverwaarden van de WUR is gekeken naar emissiereducties in de veehouderij. Drie stappen zijn nodig voor een aanzienlijke emissiereductie:De eerste

Lees verder »
Biomethaan

Biogas als trekkerbrandstof

Een monomestvergister op een melkveebedrijf met 100 koeien kan het equivalent van 50.000 Nm3 aardgas maken in de vorm van biogas. Dit biogas dat ongeveer

Lees verder »
Duurzaam

Biogas voor duurzaam warm water

BASgas levert biomethaan aan The GreenSolution, een bedrijf dat duurzaam (100 oC) warm water maakt om te reinigen of om onkruid te verdelgen. Het biomethaan

Lees verder »