Biomethaan produceren

Voor veehouders die via monomestvergisting biomethaan willen leveren

Hoe werkt het

Om emissies te reduceren kan een veehouder het beste zo snel mogelijk de mest en urine in een afgesloten ruimte opslaan. Minder ammoniak uitstoot, minder methaan emissies. In een gasdichte mestopslag worden de gassen opgevangen en ontstaat er door vergistingsprocessen nog meer methaan gemengd met koolstofdioxide ofwel CO2. Deze opslag kan al uitgevoerd worden in de vorm van een eenvoudige mestzak.

BASgas biedt de oplossing door het flexibel verwaarden van het geproduceerde biogas. Een veehouder produceert vrijwel altijd veel meer biogas dan nodig is voor het eigen verbruik. Dit biogas kan dus aan derden geleverd worden met de BASgas oplossing.

BASgas OPLOSSING, verhuur van:

 • BOK

  een Biogas Opwaardeer- en Kompressie unit

 • BOT

  de Biogas Opslag en Transport unit

 • BIG

  de Biogas Invoeding Gasstraat unit

Bekijk onze brochure

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over onze oplossingen en mogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op!
 • BOK

  een Biogas Opwaardeer- en Kompressie unit

U levert het Biogas, wij zorgen voor de zuivering en de opslag
 • BOT

  de Biogas Opslag en Transport unit

Opslag, transport en verkoop biogas in vertrouwde handen
 • BIG

  de Biogas Invoeding Gasstraat unit

Duurzaam gas beschikbaar waar uw wenst

Aanmelden als producent

Maak gebruik van de mogelijkheid om emissies te reduceren en biogas te verkopen. Als melkveehouder of varkenshouder kunt u mest vergisten en zo biogas produceren. Dat kan in een mestzak of in een vergister. Bij de kentallen vindt u meer informatie over hoeveel gas U kunt produceren.

BASgas kan bij monomestvergisting het biogas voor u verwerken en verkopen. BASgas zoekt een afnemer voor uw duurzame biogas in uw regio. U hoeft dan niet te investeren in de biogasverwerking en U bent ook geen tijd kwijt aan onderhoud en gedoe met het biogas. U kunt u aanmelden als producent indien u een vergister/mestzak hebt of van plan bent om een vergister/mestzak aan te schaffen voor monomestvergisting.

ALS PRODUCENT GEEFT U AAN:

Biogas produceren: kentallen

Mest van één koe levert per jaar:

Biogas
0 Nm3
Diesel
0 Ltr
CNG
0 Kg
Aardgas
0 Nm3

Nieuws en verhalen