Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 17-mrt-2023
Ingangsdatum 01-sep-2022

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van BASgas, St Annastraat 460, Gelderland 6525 ZR, Nederland (het), e-mail: info@basgas.nl, telefoon: +31641894645 betreffende de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website (https://www.basgas.nl) gebruikt (de “Dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen nadat het herziene beleid in de Dienst is geplaatst van kracht, en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid betekenen. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen.

UW RECHTEN: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (over te dragen) naar een andere entiteit, uw toestemming voor ons om uw gegevens te verwerken in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@basgas.nl. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als u de toestemming om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang heeft tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gezocht.

COOKIES ETC. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën.

BEVEILIGING: De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen treffen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Echter, gezien de inherente risico’s, kunnen we geen absolute beveiliging garanderen en kunnen we de beveiliging van