Afhankelijk van de grootte van de vergister wordt een aantal cylinder racks geplaatst om het biomethaan (na scheiden) op te slaan. Dit gebeurt in drukvaste cylinders bij een vuldruk van 250-300 bar.

Een rack bevat  240 tot 1.000 Nm3 gas, afhankelijk van de behoefte. Een biogas installatie die 10 Nm3/h gas produceert heeft dus een enkele dagen nodig om een rack te vullen. 

Voor grotere hoeveelheden is een 20 ft container benodigd zodat 3.000 Nm3 gas opgeslagen kan worden. 

Het vulstation zal automatisch meerdere racks achter elkaar vullen. Eenmaal per week worden de volle racks of containers opgehaald en ingewisseld voor lege racks/containers.

Voor meer informatie mail Basgas

Biogas opslag 1.000 Nm3
Op weg naar biomethaan
Keten van mest tot biomethaan