Melkveehouders kunnen duurzaam gas leveren

Melkveehouders met minder dan 300 koeien

Melkveehouders met minder dan 300 koeien kunnen met monomestvergisting biogas produceren.  Omdat opwerken naar pure biomethaan complex en duur is kunnen zij beter het biogas naar een centrale opwerking laten transporteren en daar het biomethaan laten invoeden of distribueren.  Kijk ook naar de “Biogasscheider”.

Melkveehouders met meer dan 300 koeien

Melkveehouders met meer dan 300 koeien kunnen met monomestvergisting biogas produceren en hiermee biomethaan en kooldioxide (CO2) maken.  Productie van duurzame gassen is in de meeste gevallen economisch beter dan het “verstromen” van biogas via een WKK.  Meestal wordt de warmte van de WKK niet goed benut (zeker niet in de zomer).

BASgas B.V. bepaalt samen met de melkveehouder de beste oplossing en begeleidt de realisatie en de verkoop van het bio-methaan. Kan het biomethaan het beste direct geleverd worden aan afnemers of is het beter gebruik te maken van de SDE++ subsidie (met verkoop van GVO’s ; garanties van oorsprong)  of kan gekozen worden om het aan de transportsector te leveren waardoor er naast brandstof ook een vergoeding wordt gegeven voor de duurzaamheid via de zogenaamde HBE (Hernieuwbare Brandstof Eenheden).


Verbruikers van bio-methaan of bio-CO
2

Afnemers die een duurzaam alternatief voor aardgas zoeken kunnen via BASgas bio-methaan inkopen.  Bio-methaan wordt bij melkveehouders uit mest gewonnen en getransporteerd in cylinderracks. Afhankelijk van het verbruik worden de  lege racks maandelijks of wekelijks omgeruild voor volle racks.

Op zoek naar een tijdelijke of mobiele duurzame energievoorziening ? BASgas kan ook voor korte periodes biogas of bio-CNG leveren.

Omdat biogas ongeveer 40% CO2 bevat, komt bij het zuiveren van het biogas naast bio-methaan ook bio-CO2 beschikbaar. Dit duurzame alternatief voor fossiel CO2  kan ook geleverd worden.

Voor melkveehouders, voor producenten van biogas maar ook voor diegenen die flexibel duurzaam gas willen. Stel uw vraag via het reactieformulier

Op weg naar biomethaan
Keten van mest tot biomethaan