Biogasscheiders voor grote systemen zijn al tientallen jaren in gebruik. Opwerken van biogas uit afval, mest of rioolslib is bekend. Deze systemen op basis van water-was, amine-was of membranen passen vaak niet op het boerenerf vanwege complexiteit en investeringskosten.

Voor een produktie van 10 tot 20 Nm3 biogas per uur, typisch voor een melkveehouder met 100-200 koeien met monomestvergisting,  zijn de bestaande oplossingen vaak te duur.

BASgas ontwikkelt samen met fabrikanten van opwerksystemen een oplossing die past op het boerenerf.

BOK-biogas opwaardeer- en kompressie unit

Oplossingen voor melkveehouders met minder dan 300 koeien:  maak gebruik van een centrale biogas opwerking

Het idee is simpel: vergist de mest op het erf en vang het biogas op (na bewerking) in een hoge druk opslag. Transporteer het opgeslagen biogas wekelijks naar een centrale opwerkingsinstallatie in de buurt (30 km) en laat daar het gas opwerken tot aardgas kwaliteit en vervolgens invoeden in het net.

Samenwerkende boeren met centrale opwerking
Figuur: vier samenwerkende melkveehouders kunnen rendabel groen gas produceren

Indien 4 melkveehouders samenwerken en hun biogas (20 Nm3/h) op het erf bewerken en opslaan, vervolgens vervoeren naar een centrale opwerk- en invoed-installatie dan wordt de investering per  melkveehouder lager. Er hoeven dan niet 4 opwerking- en invoed-installaties aangeschaft , onderhouden en bediend te worden.

De centrale opwerkings- installatie (80 Nm3/h) kan dan 640.000 Nm3/jaar biogas verwerken. Deze installatie wordt daarmee rendabel. Niet elke melkveehouder hoeft zich dan bezig te houden met de opwerking, de administratie en de verkoop van het gas. Samenwerken kan bijvoorbeeld in de vorm van een cooperatie.

Bij deze productiehoeveelheid van 640.000 Nm3/h biogas wordt het equivalent van bijna 400.000 Nm3 aardgas (groen gas) geproduceerd. Dit levert met de SDE++ (categorie monomestvergsiteoing < 400 kW najaar 2020) en de GVO verkoop een jaarlijkse inkomstenbron van € 390.000,- op.

Op weg naar biomethaan
Keten van mest tot biomethaan