Biogas produceren op het erf,  scheiden in bio-methaan en CO2 en opslaan in transporteerbare vaten.

Waarom produceert niet elke veehouder biogas ?  Met dit biogas kan aardgas vervangen worden. Wanneer alle veehouders biogas uit mest zouden produceren kunnen we in Nederland jaarlijks zo’n 700 miljoen Nm3 aardgas vervangen. Of we voorzien de transportsector van een duurzame brandstof.

Wat is er nodig ? 

Voor grote vergisters die meer dan 40 m3/h biogas produceren zijn er oplossingen voorhanden. Met een opwerkingsinstallatie wordt biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit en dit gas kan dan als groen gas in het aardgasnet gevoed worden.

Voor kleine vergisters (mestverwerking van 80-300 koeien) maken we gebruik van een biogasscheider om op boerderijschaal biogas rendabel direct op locatie te scheiden in methaan en CO2 . Deze gasscheider wordt gekoppeld aan een opslag in gascylinders zodat de gassen op te slaan en te transporteren zijn. Flexibiliteit voor de veehouder in afzetmogelijkheden.

Genoeg toepassingsmogelijkheden: voertuigen op biogas, ketels op biogas, aggregaten op biogas en ook nog de mogelijkheid om er via een centrale opwerking groen gas van te maken en in te voeden.

Op weg naar biomethaan
Keten van mest tot biomethaan